Granulakor: naar een circulaire economie

Delen

eurakor is door het Waalse Gewest geselecteerd in het kader van de projectoproep "afvalverwerking 2021-2022".

eurakor heeft ervoor gekozen te investeren in een duurzamere productiewijze om de overgang naar een circulaire economie te begeleiden.

Het doel van ons project, Granulakor, is om de recycling van afgegraven grond (afkomstig van de sloop van gebouwen en wegen) te vergemakkelijken door middel van collectieve intelligentie met de schakels in een waardeketen, die nog niet eerder samen zijn gekomen en die samen de sleutels in handen hebben van een aantrekkelijk waardevoorstel voor lokale ondernemers.

Granulakor in een paar woorden:

  • Een reeks producten voor kleine lokale aannemers, gemaakt van sloopafval.
  • Een model van versterkte samenwerking om goede praktijken, deskundigheid en gedeelde verantwoordelijkheid voor administratieve en juridische aspecten aan te bieden aan kleine recyclers, om een reeks kwaliteitsproducten te ontwikkelen op basis van gerecycleerde aggregaten uit een verwerkingsketen voor afgegraven grond van wegenwerken.
  • Een repliceerbaar proefproject voor een lokale keten van hoogwaardige gerecycleerde producten

Producten gemaakt van gerecycleerde aggregaten kunnen gunstig zijn voor:

  • Schuttinginstallateurs ;
  • Tuinaannemers ;
  • Kleine bouwbedrijven ;
  • Gemeenten ;
  • Kleine bedrijven voor overheidsopdrachten ;
  • En vele anderen

 

De missie van Granulakor is bij te dragen tot de grote ambitie van Wallonië om het afval te verminderen, met name door ervoor te zorgen dat wat nu nog als afval voor de vuilnisbak wordt beschouwd, een grondstof wordt en opnieuw wordt gebruikt.

Granulakor is momenteel in ontwikkeling en zal in 2024 volledig operationeel zijn.

Van een lineaire naar een circulaire economie.