Onderaanneming in de onderneming

Wilt u meer weten over deze service?

Neem contact met ons op:

Twee namen, eerst Ateliers de Blicquy en vandaag eurakor, al meer dan 50 jaar een missie van sociale integratie door werk. Wij stellen voor om via onze dienst voor de detachering van gekwalificeerd personeel in uw bedrijf bij te dragen aan deze missie.

Onze inhuurteams kunnen worden ingezet voor uw sorteer-, verwerkings-, verpakkings-, inpak-, schoonmaak-, opruim-, archiverings-, administratief werk, folieverpakkingen en nog veel meer..

Aan een competitief uurtarief en onder toezicht van onze monitoren bieden wij u een flexibele dienst die snel en efficiënt kan ingrijpen op uw productielocatie.

U krijgt niet alleen een deskundige en kwaliteitsvolle dienstverlening met financiële voordelen, maar u werkt ook mee aan de integratie van mensen met een beperking door werk, waarbij u meewerkt aan meer stabiliteit in hun leven en het verbeteren van hun gevoel van eigenwaarde.

Door deze mensen uit de werkloosheid te halen, levert u een bredere bijdrage aan het welzijn en de harmonie van onze gemeenschap.

De voordelen van eurakor:

Omkadering:

– de mogelijkheid om een monitor te plaatsen op verzoek
– verplicht vanaf 10 personen (AVIQ-normen)
– geplande opvolging van het personeel door ons (elke week), zelfs dagelijks
– standaard werkkledij (waaronder veiligheidsschoenen) wordt door ons voorzien.

Flexibiliteit en soepelheid:

– snelheid van interventie
– ad-hoc opdrachten, opdrachten op lange termijn of voor onbepaalde duur (minimaal 1 prestatiedag)
– geen vereist minimum in termen van het aantal operatoren of de duurtijd (bezetting van ons personeel in functie van uw productieritme en behoeften)
– kan worden stopgezet door drie dagen vooraf te verwittigen
– geen verbrekingsvergoeding

Administratief beheer:

– alle administratie gebeurt door ons (dimona, afwezigheid wegens ziekte, verlof, enz…)
– één maandfactuur alles inbegrepen
– in het geval van een arbeidsongeval wordt het onderzoek en de afhandeling door ons gedaan. Een ongeval komt dus niet in uw frequentiegraad.
– bijzonder competitief uurtarief
– een degressief tarief in functie van het aantal personen
– geen sociale lasten 
– geen betaald verlof of dertiende maand

Onze inhuurteams in actie.