Onderaanneming in de onderneming

Wilt u meer weten over deze service?

Neem contact met ons op :

Twee namen, eerst Ateliers de Blicquy en vandaag eurakor, al meer dan 50 jaar een missie van sociale integratie door werk. Wij stellen voor om via onze dienst voor de detachering van gekwalificeerd personeel in uw bedrijf bij te dragen aan deze missie.

Onze inhuurteams kunnen worden ingezet voor uw sorteer-, verwerkings-, verpakkings-, inpak-, schoonmaak-, opruim-, archiverings-, administratief werk, folieverpakkingen en nog veel meer..

Aan een competitief uurtarief en onder toezicht van onze monitoren bieden wij u een flexibele dienst die snel en efficiënt kan ingrijpen op uw productielocatie.

U krijgt niet alleen een deskundige en kwaliteitsvolle dienstverlening met financiële voordelen, maar u werkt ook mee aan de integratie van mensen met een beperking door werk, waarbij u meewerkt aan meer stabiliteit in hun leven en het verbeteren van hun gevoel van eigenwaarde.

Door deze mensen uit de werkloosheid te halen, levert u een bredere bijdrage aan het welzijn en de harmonie van onze gemeenschap.

De voordelen van eurakor

Omkadering :


Mogelijkheid om een instructeur te plaatsen op aanvraag : verplicht vanaf 10 personen (AVIQ-normen)


Follow-up van het personeel dat we hebben ingezet op een reizende basis


Standaard werkkleding (inclusief veiligheidsschoenen) die door ons wordt verstrekt

Flexibiliteit en soepelheid :

Snelheid van interventie

Ad-hoc opdrachten, opdrachten op lange termijn of voor onbepaalde duur (minimaal 1 prestatiedag)

Geen vereist minimum in termen van het aantal operatoren of de duurtijd (bezetting van ons personeel in functie van uw productieritme en behoeften)

Kan worden stopgezet door 3 dagen vooraf te verwittigen

Geen verbrekingsvergoeding

Administratief beheer :

Alle administratie gebeurt door ons (dimona, afwezigheid wegens ziekte, verlof, enz…)

Één maandfactuur alles inbegrepen

In het geval van een arbeidsongeval wordt het onderzoek en de afhandeling door ons gedaan. Een ongeval komt dus niet in uw frequentiegraad

Bijzonder competitief uurtarief

Een degressief tarief in functie van het aantal personen

Geen sociale lasten 

Geen betaald verlof of dertiende maand

Onze inhuurteams in actie