24 april 2024

Granulakor: naar een circulaire economie

eurakor is geselecteerd door het Waals Gewest in het kader van de projectoproep "Waste-Resources 2021-2022".

eurakor heeft ervoor gekozen om te investeren in een duurzamere productiewijze om de overgang naar een circulaire economie te ondersteunen.

Het doel van ons project, Granulakor, is om het recyclen van uitgegraven grond (afkomstig van de sloop van gebouwen en wegen) te vergemakkelijken door gebruik te maken van collectieve intelligentie met de schakels in een waardeketen die elkaar nog nooit hebben ontmoet en die samen de sleutels bevatten tot een aantrekkelijk waardevoorstel voor lokale ondernemers.

Granulakor, in een paar woorden:

  • Een reeks producten voor kleine lokale aannemers, met name samengesteld uit sloopafval.
  • Een model van versterkte samenwerking om de beste praktijken, expertise en gedeelde verantwoordelijkheid voor administratieve en wettelijke aspecten te bieden aan kleine recyclers om een reeks kwaliteitsproducten te ontwikkelen op basis van gerecyclede aggregaten uit een proces voor de behandeling van uitgegraven aarde van wegwerkzaamheden.
  • Een herhaalbare pilot voor een lokale keten van hoogwaardige gerecyclede producten

Producten gemaakt van gerecycled aggregaat kunnen gunstig zijn voor :

  • Hekwerkinstallateurs ;
  • Tuinaannemers ;
  • Kleine bouwbedrijven ;
  • Gemeenten ;
  • Kleine bedrijven voor overheidsopdrachten ;
  • En nog veel meer


De missie van Granulakor is om bij te dragen aan de grote Waalse ambitie om afval te verminderen, in het bijzonder door ervoor te zorgen dat wat nog beschouwd wordt als goed afval voor de vuilnisbak, een grondstof wordt en hergebruikt wordt.

Granulakor is momenteel in ontwikkeling en zal in 2024 volledig effectief zijn.

Van een lineaire naar een circulaire economie.